Priser

Priser

Her kan du se hvad det koster at få professionel hjælp og inspiration til havens indretning, belægninger og beplantning.

Et havebesøg koster 875 kr inkl. moms/time.


Et typisk havebesøg er på 2-2,5 time. Dertil lægges kørepenge fra Silkeborg t/r på 3,56 kr/km + 500 kr for køretid, hvis afstanden er mere end 30 km. Havebesøg på øerne tillægges udgifter til broer/færger plus et ekstra honorar på 1.200 kr.


En haveplan, som er en mere detaljeret og målfast tegning af haven med dens planter, belægninger, espalierer osv. koster typisk 8.000-12.000 kr. inkl. moms (inkl. besøget).


Foredrag koster 4.200 kr. plus kørsel á 3,56 kr/km. Foredrag på øerne tillægges udgifter til broer/færger plus et ekstra honorar på 1.200 kr.