Priser

Priser

Her kan du se hvad det koster at få professionel hjælp og inspiration til havens indretning, belægninger og beplantning.

Et havebesøg koster 875 kr inkl. moms/time.


Et typisk havebesøg er på 2-2,5 time. Dertil lægges kørepenge fra Silkeborg t/r på 3,56 kr/km + 500 kr for køretid, hvis afstanden er mere end 30 km. Havebesøg på øerne tillægges udgifter til broer/færger plus et ekstra honorar på 1.200 kr.


En haveplan, som er en mere detaljeret og målfast tegning af haven med dens planter, belægninger, espalierer osv. koster typisk 8.000-12.000 kr. inkl. moms (inkl. besøget).


Foredrag koster 4.200 kr. plus kørsel á 3,56 kr/km. Foredrag på øerne tillægges udgifter til broer/færger plus et ekstra honorar på 1.200 kr.

Jeg er uddannet havearkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus og har arbejdet med privathaver siden 1992. Jeg er også uddannet planteskolegartner og har derfor stor viden om planterne og deres behov, så haven lykkes og bliver til glæde.

KONTAKT

+45 51 37 38 48

Havearkitekt Laila Sølager           

Søndre Ringvej 39, 8600 Silkeborg